SKU: 211852-13

ผักตบชวากันกระแทก 5 kg

ผักตบ chva ชวากันกระแทก ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

    • ใช้แทนบับเบิ้ล หรือโฟมตัวหนอนได้ค่ะ
    • มีพื้นผิวนุ่ม ไม่แข็ง ไม่สร้างรอยขีดข่วน
    • มีกลิ่นพืชอ่อนๆ เหมือนกลิ่นชา
    • นำไปใช้คลุมหน้าดินหรือรองกรงสัตว์ต่อได้
    • ผ่านกระบวนทำให้แห้งสนิท ไม่ขึ้นรา เก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยค่ะ

฿800.00

Customer Reviews

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”

5/5

“A review from a customer who benefited from your product. Reviews can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”